Historia – Portius Festiwal

Historia festiwalu sięga roku 2002

Wówczas to Zbigniew Ungeheuer, lokalny patriota i miłośnik historii postanowił reaktywować najpiękniejszą tradycję Krosna jaką był handel winem węgierskim. W czasach tych nasze miasto nazywane było Parva Cracovia za sprawą pięknych podcieni handlowych na rynku oraz dostatku, który wynikał ze współpracy z Węgrami.

Najwybitniejszą postacią tamtych czasów był mieszczanin krośnieński, Szkot z pochodzenia Robert Wojciech Portius. Zbudował on wielką fortunę na handlu węgrzynem. Do dzisiaj fundacje Portiusa świadczą o zamożności fundatora, jego wielkim sercu ale również świetności miasta.

Chwilę później zostało powołane do życie Stowarzyszenie Portius, którego celem było odnowienie relacji z Węgrami i organizacja Festiwalu Wina. Tak się też stało i od roku 2003 nasze miasto co roku zamienia się na 3 dni w święto przyjaźni pomiędzy Polską i Węgrami, celebrujemy nasze tradycje i zanurzamy się wraz z tysiącami szczęśliwych ludzi w cudownym koktajlu muzyki, wina i historii.

KUP BILET